Учебници : Религия (християнство-православие), 1 – 4 клас

15.00 лв.

За пръв път от много години в българските училища влизат напълно легитимни учебници по Религия (християнство-православие). Написани с много любов за децата на България, тези учебници по достъпен начин разкриват пред децата отговорите на най-важните въпроси: Кой е Творецът на света и човека? Какъв е смисълът на нашия живот? Как да спасим своята безсмъртна душа?
Учебниците са разработени по Програмата на МОН за обучението на учениците в общообразователните училища по Религия (християнство-православие), представени за оценяване и одобрени със заповеди от образователното министерство през 2020 г. Те са достъпни и в електронен вариант на сайта: uchebnici-vitezda.com.
Учителите са изключително улеснени в преподаване на уроците по религия с учебниците на издателство Витезда, защото в тях има предложени много задачи и интересни практически дейности, както и много електронни ресурси, които онагледяват преподаваните уроци и дават възможност за затвърдяване и проверка на знанията. Почти всеки урок е придружен с презентация по урока, която, представена на широк екран, разкрива чрез красотата на православните икони библейските събития и житията на светците. Сценариите за големите християнски празници, църковните песнопения, нравоучителните разкази и стихотворения подпомагат обучението на малките ученици.
Видеоматериалите към учебниците са подходящи и за часовете на класа при честване на големите християнски празници, и в неделните училища. Учебниците могат да бъдат самоучител за деца и родители у дома, а презентациите децата могат да гледат и сами.
Православното възпитание на децата е дълг на родители и учители, на цялото ни общество, защото е залог за правилно осмисляне на добро и зло, грижа и помощ за ближните в името на Бога, залог за по-доброто бъдеще на нашия народ.