Псалтир за молитвена употреба (на свети пророк и цар Давид)

15.00 лв.

формат: 15 х 11 см
корици: твърди
страници: 320

Категория:

За разлика от Библията, в чийто състав книгата Псалтир представлява непрекъсваем текстов корпус от последователни псалми, в Псалтира за молитвена употреба псалмите са групирани в 20 отделни катизми, всяка от които обхваща определено количество текст (от 1 до 15 поредни псалма в зависимост от дължината им). Всяка катизма се състои от три дяла (т. нар. „слави” или антифони), разделени от молитви. Наименованието произлиза от гр. глагол καθίζω “седя; сядам”, тъй като по време на четенето на катизмите е позволено да се седи.