Книга за Света Троица

9.00 лв.

формат: 20 х 14,5 см
корици: меки
страници: 188

„Ето, както очите на слугите са обърнати към ръката на господарите им, както очите на слугинята – към ръката на господарката ѝ, тъй и нашите очи – към Господа, нашия Бог, докле Той ни помилува“ (Пс. 122:1) …
Но колцина от нас, които Бог „предопредели да ни осинови за Себе Си чрез Иисуса Христа“ (Еф. 1:5) и призова да бъдем „род избран, царствено свещенство, народ свет…“ (1 Петр. 2:9), познаваме Господаря си – Единия Бог в Троица, „Отец, Слово и Светий Дух и Тия Тримата са едно“ (1 Ин. 5:7)? И макар осиновени от Бога Отца чрез Христа и Светия Дух, очите на колцина от нас са обърнати към ръката на Господа, нашия Бог, за помощ, закрила и спасение? …
Настоящата книга е скромен, но искрен опит да попълни поне отчасти този недостатък, чието име е непознаване на Бога, Един в Троица, поне дотолкова, доколкото една искрица на богопознание, запалена в ума ни от нея, слезе и в сърцето ни и запали в него пламъка на Божествената любов, без която не може да се спаси нито една човешка душа и плът…
Боже, помогни и благослови!
(от предговора)